Samarbejder

Vi lægger stor vægt på at forblive et selvstændigt revisionsfirma, men af hensyn til sikring af en høj kvalitet og en god service overfor vore kunder deltager vi i følgende samarbejder:

RevisorGruppen Danmark (www.revisorgruppen.dk)
RevisorGruppen Danmark er en sammenslutning af 25 selvstændige statsautoriserede revisionsfirmaer med 66 kontorsteder fordelt over hele Danmark. Sammenslutningen beskæftiger cirka 1.500 medarbejdere, hvoraf 265 er statsautoriserede revisorer. Medlemsfirmaernes samlede omsætning udgjorde i 2010 ca. 1,2 mia. kr. På landsplan er RevisorGruppen Danmark nr. 3 målt på antal medarbejdere. RevisorGruppen Danmark's sekretariat i Silkeborg og København tager sig af kvalitetskontrol, intern undervisning samt udvikling af produkter og metoder.

REVITAX (www.revitax.dk)
Vi er via RevisorGruppen Danmark medejer af det anerkendte skatterådgivningsfirma REVITAX. Vi har hermed mulighed for at tilbyde specialrådgivning på højeste niveau indenfor områderne skat, moms og afgifter.