Ansættelse hos Ullits & Winther
Ullits & Winther, som er et firma i god udvikling, har som målsætning at være en attraktiv arbejdsplads, så vi til stadighed kan tiltrække de bedste medarbejdere indenfor branchen.

Dette søges opnået gennem tilbud om gode karrieremuligheder, udfordrende arbejdsopgaver, en god og tidssvarende uddannelse samt et godt arbejdsklima præget af moderne ledelsesprincipper med stort ansvar til den enkelte.

Ønsker du yderligere oplysninger om karrieremuligheder - eller om hvorledes uddannelsen foregår - er der flere oplysninger på de følgende sider. Du kan også kontakte statsaut. revisor Henrik Lundsgaard.

Karrieremuligheder
Vi er ambitiøse på vore kunders vegne og vi forventer, at vore medarbejdere ønsker at udvikle sig fagligt i ansættelsestiden, som regel med revisoreksamen som hovedmålsætning.

Mål og midler vurderes løbende i forbindelse med de årlige medarbejdersamtaler.

Består medarbejderen revisoreksamen er vejen banet for at planlægge en eventuel status som medindehaver.

Uddannelse
Den praktiske uddannelse vil ske gennem samarbejdet med dygtige og erfarne kolleger.

Vi anvender den nyeste edb-teknologi samt anerkendte revisionssystemer. Gennem medlemskabet af RevisorGruppen Danmark er vi forsynet med et kvalitetsstyringssystem, som opfylder FSR's krav.

Den teoretiske uddannelse foregår dels i forbindelse med det praktiske arbejde, dels gennem interne kurser i RevisorGruppen Danmark og endelig gennem studier på handelshøjskole eller universitet.

Nyansatte elever med HH-baggrund påbegynder som regel straks HD-studiet. Efter bestået HD-eksamen påbegyndes ofte delstudie på universitet med henblik på at bestå cand. merc. aud.

Herefter afsluttes uddannelsen til statsautoriseret revisor ved deltagelse i et 3-årigt kursusforløb fulgt op af en skriftlig og mundtlig eksamen.

Gennem hele uddannelsesforløbet betales undervisningsafgifter, bøger og befordring, ligesom der som hovedregel betales løn i skoletiden.