Erhvervsservice

Udnyt kompetencerne optimalt
Ved at outsource økonomifunktionen – helt eller delvist – får du mulighed for at fokusere på virksomhedens primære funktioner. Ullits & Winther – Erhvervsservice løser virksomhedens administrationsopgaver indenfor regnskab, bogføring, økonomistyring og lønadministration i et aftalt samarbejde med din virksomhed. På den måde udnyttes kompetencerne optimalt.

En skræddersyet løsning
Vi løser opgaver for virksomheder i alle størrelser, og vi skræddersyr løsninger i samarbejde med den enkelte virksomhed. Det gælder lige fra den lille virksomhed, der ikke har behov for eget bogholderi til den store virksomhed med en større økonomifunktion. Assistancen kan omfatte løbende assistance f.eks. på uge eller månedsbasis, eller midlertidig assistance ved eksempelvis barsel eller spidsbelastning i bogholderiet.

Vores ydelser omfatter bl.a.:
Bogføring
Debitorstyring
Kreditorstyring
Afstemninger
Indberetning til offentlige myndigheder
Økonomistyring
Lønadministration
Vikarløsninger

Et højt fagligt niveau
Ullits & Winther – Erhvervsservice består af kompetente medarbejdere på flere niveauer. Vores medarbejdere har flere års erfaring og en bred, faglig baggrund fra revisionsfirmaer og økonomifunktioner. Udover regnskabsmedarbejderne i Erhvervsservice tilknyttes efter behov revisorer fra revisionsafdelingerne. Medarbejderne er løbende fagligt opdaterede gennem intern og ekstern undervisning m.v. Dermed opnår du en kompetent varetagelse af økonomifunktionen.

Effektiv og rettidig økonomifunktion
Ved at outsource økonomifunktionen til Ullits & Winther - Erhvervservice sikrer du dig en effektiv og rettidig økonomifunktion. Der vil som udgangspunkt altid være en fast kontaktperson tilknyttet din virksomhed, og vi vil sikre, at der er back up ved ferier og sygdom o.lign. Ved at outsource økonomifunktionen helt eller delvist, sikrer du dig derfor mod afhængighed af nøglemedarbejdere i økonomifunktionen ved f.eks. sygdom og opsigelser m.v.

Du betaler kun for effektive timer
Ved at anvende Ullits & Winther – Erhvervsservice betaler du kun for vores assistance, når du har behov for det, og du betaler derfor kun for den tid, hvor vi assisterer dig. Du har mulighed for at justere omfanget af vores assistance med kort varsel. På den måde sikrer du dig, at der er styr på virksomhedens økonomi uden at skulle fastansætte medarbejdere med deraf følgende omkostninger.

Hvad koster det at outsource?
Afregning sker på timebasis. Timeprisen vil være lidt højere end den umiddelbare timepris for en ansat. Til gengæld sparer du bl.a. feriepenge, personaleomkostninger, pension, personaleforsikringer, oplærings- og kursusomkostninger samt omkostninger til sygedage m.v. En ikke uvæsentlig faktor er effektiviteten. Ved at anvende Ullits & Winther – Erhvervsservice betaler du kun for timer efter behov. Du får derved en konkurrencedygtig pris som i flere tilfælde vil være billigere end ved at ansætte selv.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre nærmere eller ønsker du et tilbud om outsourcing af administrative opgaver indenfor økonomistyring i din virksomhed, så kontakt statsautoriseret revisor Alex Kirkegaard (ak@remove-meuw.dk) eller statsautoriseret revisor Claus Søndergaard Nielsen (csn@remove-meuw.dk) enten pr. telefon 86 62 92 22 eller mail.

Se i øvrigt mere på vores produktblade i højre side.